درباره ما

متخصص قلب و عروق

متخصص قلب و عروق یک متخصص و پزشکی است که تخصص وی، مراقبت از قلب و عروق خونی است. متخصصین قلب و عروق میتوانند در بهبود یا درمان بیمارزی های قلبی و بیماری های عروق به بیماران خود کمک کنند. موارد خاصی همچون ریتم غیر طبیعی قلب (آریتمی قلبی)، نارسایی قلبی و مشکلات قلبی ارثی که از زمان تواد همراه بیماران است از تخصص های یک متخصص قلب و عروق خوب است. متخصصان قلب، بیماران مبتلا به نقایص و بیماری های قلبی و عروقی را که به سیستم قلبی عروقی معروف هستند، تشخیص، ارزیابی و درمان می کنند.

 

متخصص قلب و عروق متخصص قلب و عروق یک متخصص و پزشکی است که تخصص وی، مراقبت از قلب و عروق خونی است. متخصصین قلب و عروق میتوانند در بهبود یا درمان بیمارزی های قلبی و بیماری های عروق به بیماران خود کمک کنند. موارد خاصی همچون ریتم غیر طبیعی قلب (آریتمی قلبی)، نارسایی قلبی و مشکلات قلبی ارثی که از زمان تواد همراه بیماران است از تخصص های یک متخصص قلب و عروق خوب است. متخصصان قلب، بیماران مبتلا به نقایص و بیماری های قلبی و عروقی را که به سیستم قلبی عروقی معروف هستند، تشخیص، ارزیابی و درمان می کنند.

 

برای مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.