چه خطرهایی سلامت زنان مازندرانی را تهدید می‌کند؟

کارشناس مسئول بیماری های غیر واگیر دار دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: سالمندی، دیابت و چاقی و نبود زیرساخت های ورزشی زنان مازندرانی را در معرض تهدید قرار داده است.   به گزارش ایسنا، محمدرضا سعیدی کیاسری در همایش استانی دیابت در رامسر با بیان اینکه شعار این همایش دیابت و زنان و سلامتی حق …

چه خطرهایی سلامت زنان مازندرانی را تهدید می‌کند؟ ادامه »