فقط با این “سلاح” می‌توان با کرونا جنگید

کرونا” حقیقتی تلخ است که راه فراری از آن وجود ندارد. این ویروس مرگبار نه دارو دارد و نه واکسن و تنها راه موثر در برابر آن پیشگیری است و بس.   برای پیشگیری در برابر این ویروس هم تجربه چندماهه جهان نشان می‌دهد که تنها با زدن ماسک و رعایت دیگر پروتکل‌های بهداشتی می‌توان …

فقط با این “سلاح” می‌توان با کرونا جنگید ادامه »