بیانیه کارگزاران پیشین سیاست خارجی ایران در محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی

بیانیه کارگزاران پیشین سیاست خارجی ایران در محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی

جمعی از سفرا و کارگزاران پیشین عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اقدامات وحشیانه رژیم اشغالگر قدس، حمله به غیر نظامیان در غزه را مصداق ارتکاب «جنایات جنگی» رژیم صهیونیستی دانستند.

بیانیه کارگزاران پیشین سیاست خارجی ایران در محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی

فارس پلاس؛ دیگر رسانه‌ها – نورنیوز نوشت: جمعی از سفرا و کارگزاران پیشین عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، با انتشار بیانیه‌ای خواستار تلاش‌های جهانی در جهت اجرا‌‌‌ی قطعنامه‌‌‌ها‌‌‌ی سازمان ملل در مورد رعایت اصول حقوق بشر توسط رژیم اسرائیل شدند و افزودند: آواره کردن فلسطینی‌‌‌ها از سرزمین خود، تاکنون نه تنها هیچ کمکی به دست‌یابی به صلح پایدار نکرده، بلکه ریشه تمامی منازعات فعلی است.

در این بیانیه آمده است که مخاصمه بین رژیم اسرائیل و فلسطینیان 7 اکتبر 2023 نیست، بلکه اولین حمله اشغالگرانه از سو‌‌‌ی دسته‌ا‌‌‌ی از صهیونیست‌‌‌ها به سرزمین‌‌‌ها‌‌‌ی فلسطینی 75 سال قبل انجام شد و ادامه آن غصب ظالمانه، سرچشمه چرخه جنگ و تمام تجاوزات بعد‌‌‌ی و کشتار غیر نظامیان و ریشه بسیار‌‌‌ی از بحران‌ها‌‌‌ی منطقه و منازعات جهانی شد.

متن کامل این بیانیه که به امضای 68 تن از سفرا و کارگزاران پیشین سیاست خارجی کشورمان رسیده است، به شرح زیر است:

روز شنبه گذشته 15 مهرماه 1402 گروه‌های فلسطینی حملات گسترده‌ای را علیه مواضع رژیم ا شغالگر اسرائیل در خاک فلسطین اشغالی انجام دادند . ردیابی منصفانه ریشه‌‌‌ها‌‌‌ی بزرگترین بحران خاورمیانه و جهان که طولانی‌ترین اشغال تاریخ را رقم زده است و تحلیل عادلانه این وضعیت، وظیفه تمامی دولت‌ها و گروه‌ها‌‌‌ی آزاد‌‌‌ی خواه است.

مخاصمه بین رژیم اسرائیل و فلسطینیان 7 اکتبر 2023 نیست، بلکه اولین حمله اشغالگرانه از سو‌‌‌ی دسته‌ا‌‌‌ی از صهیونیست‌‌‌ها به سرزمین‌‌‌ها‌‌‌ی فلسطینی 75 سال قبل انجام شد و ادامه آن غصب ظالمانه، سرچشمه چرخه جنگ و تمام تجاوزات بعد‌‌‌ی و کشتار غیر نظامیان و ریشه بسیار‌‌‌ی از بحران‌ها‌‌‌ی منطقه و منازعات جهانی شد.

بر همین مبنا راه حل عادلانه مسأله فلسطین مقدمه‌ا‌‌‌ی بر ایجاد امنیت، ثبات و توسعه در منطقه و پیش درآمد‌‌‌ی بر همگرایی و صلح در جهان خواهد بود. بر مبنا‌‌‌ی اصول حقوق بین‌الملل و حقوق انسانی، رژیم‌‌‌ها‌‌‌ی اشغالگر دارا‌‌‌ی هیچ حقی نیستند و برعکس، دارنده تکلیف و تعهد برا‌‌‌ی حفظ حقوق مسلم مردم تحت اشغال هستند . باید دانست که ایجاد حق برا‌‌‌ی رژیم اشغالگر یکی از خدعه‌‌‌ها‌‌‌ی دولت‌ها‌‌‌ی حامی غصب در جهت حفظ منافع ژئوپلیتیکی آنان است.

مقاومت مردم فلسطین علیه اشغال و تجاوزات رژیم اسرائیل، مظهر کامل «حق ذاتی بر دفاع مشروع» است که جزئی از موازین حقوقی بین‌المللی و انسانی بویژه ماده 51 منشور است. دفاع قانونی و مشروع فلسطینیان، مستقل و شجاعانه بوده و ارتباط دادن آن به کشورها‌‌‌ی دیگر اشتباه بزرگی است. رفتار رژیم اسرائیل علیه مردم فلسطین از جمله در منازعه اخیر مُبَیِّن نقض آشکار تمامی اصول حقوق بین‌الملل از جمله نقض ممنوعیت استفاده از زور مندرج در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد، «تعهدات عام الشمول» و «حقوق بشر» و «حقوق بشردوستانه» است.

این رژیم آشکارا «حق تعیین سرنوشت» و «حق حیات» مردم فلسطین را در همه ادوار اشغال نقض نموده و موجبات از بین رفتن سایر حقوق مسلم ملت از جمله «حق توسعه» و « حقوق اقتصاد‌‌‌ی، اجتماعی و فرهنگی» مردم تحت اشغال را فراهم کرده است.

رژیم اسرائیل در مدت غصب سرزمین‌ها‌‌‌ی فلسطینی بسیار‌‌‌ی از زیر ساخت‌‌‌ها‌‌‌ی حیاتی مردم فلسطین را نابود کرده و در دوران‌‌‌ها‌‌‌ی مختلف مرتکب «جنایات جنگی» و «جنایت علیه بشریت» شده است. حمله به غیر نظامیان و ساختمان‌‌‌ها‌‌‌ی مسکونی و قطع آب و برق و سوخت غزه در مخاصمه جار‌‌‌ی از مظاهر بارز این جنایات است.

رفتار دوگانه قدرت‌ها‌‌‌ی جهانی در مقابل رژیم آپارتاید بویژه در موضوع توسعه تجاوزکارانه شهرک‌ها‌‌‌ی یهود‌‌‌ی‌نشین در اراضی فلسطین و جنایات شهرک نشین‌ها علیه مردم بیگناه فلسطین یکی از عوامل مهم ادامه اشغال و توسعه طلبی‌‌‌ها‌‌‌ی رژیم صهیونیستی است.

کشورها‌‌‌ی عربی و اسلامی باید بدانند که تلاش رژیم اسرائیل برا‌‌‌ی عاد‌‌‌ی ساز‌‌‌ی روابط با دولت‌ها‌‌‌ی منطقه و جهان قطعاً با هدف ایجاد چتر مشروعیت و توجیه ادامه اشغالگر‌‌‌ی و از بین بردن مقاومت مشروع یک ملت و به فراموشی سپردن جنایات علیه مردم فلسطین است.

حمایت آمریکا و کشورها‌‌‌ی غربی از تجاوزات آشکار رژیم اشغالگر اسرائیل علیه موجودیت، هویت و حقوق مسلم مردم فلسطین از جمله حق تعیین سرنوشت یک ملت، نشان‌دهنده مشارکت آنان در «جنایت علیه بشریت» و «جنایات جنگی» است و آنان در مقابل وجدان بشریت و تعهدات خود در قبال حقوق بین‌الملل بشر مسئول‌اند و باید پاسخگو باشند.

قدرت‌ها‌‌‌ی بزرگ باید از اهداف نتانیاهو و تندروها‌‌‌ی رژیم اسرائیل مبنی بر غزه سوخته و آواره کردن مردم مظلوم و بی پناه این منطقه فاصله بگیرند؛ آواره کردن فلسطینی‌‌‌ها از سرزمین خود، تاکنون نه تنها هیچ کمکی به دست‌یابی به صلح پایدار نکرده، بلکه ریشه تمامی منازعات فعلی است.

قدرت‌ها‌‌‌ی غربی باید بدانند که تنها شناسایی حق مشروع مردم فلسطین می‌تواند صلح و آشتی و تعامل و همزیستی مسالمت آمیز را به منطقه بازگرداند. وظیفه سازمان ملل متحد و ارگان‌ها‌‌‌ی تابعه، سازمان همکار‌‌‌ی اسلامی و سایر سازمان‌ها‌‌‌ی بین المللی است که ضمن تلاش برا‌‌‌ی اجرا‌‌‌ی عادلانه اصول حقوق بینالملل و اصول انسانیت، تمامی تلاش خود را صرف رفع اشغال و توسعه طلبی و تجاوزات رژیم اسرائیل علیه مردم فلسطین کنند.

در این میان تلاش برا‌‌‌ی حفظ یکپارچگی سرزمینی برا‌‌‌ی اعمال حاکمیت فلسطینی و بازگشت آوارگان، توقف شهرک ساز‌‌‌ی و جمع آور‌‌‌ی شهرک‌‌‌ها در اراضی اشغالی می‌تواند به برقرار‌‌‌ی صلح و پرهیز از خشونت کمک کند .

از سازمان‌ها‌‌‌ی مدنی و غیر دولتی درخواست می‌شود صدا‌‌‌ی رسا‌‌‌ی مردم فلسطین در منطقه و جهان در احقاق حق خود علیه اشغالگر‌‌‌ی رژیم اسرائیل باشند.

پایان بخشیدن به چرخه خشونت، کاهش آلام مردم بی گناه و بی دفاع بویژه کودکان و سالخوردگان از هر گروه و مذهب در درجه اول و تلاش جهت جلوگیر‌‌‌ی از گسترش دامنه جنگ در منطقه و همچنین همکار‌‌‌ی در اجرا‌‌‌ی قطعنامه‌‌‌ها‌‌‌ی سازمان ملل به ویژه در باب رعایت اصول حقوق بین‌الملل، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه توسط رژیم اسرائیل، وظیفه همگان در شرایط سخت جار‌‌‌ی است.

پایان پیام/غ

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *