داوطلبان آزمون استخدام دبیر و هنرآموز چه کتاب‌هایی را بخوانند؟

داوطلبان آزمون استخدام دبیر و هنرآموز چه کتاب‌هایی را بخوانند؟

داوطلبانی که قصد دارند در آزمون استخدام دبیر و هنرآموز شرکت کنند، چه کتاب‌هایی را باید بخوانند؟

داوطلبان آزمون استخدام دبیر و هنرآموز چه کتاب‌هایی را بخوانند؟

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، آزمون استخدام دبیر و هنرآموز از 27 خرداد در سایت سازمان سنجش آغاز شده و تا پایان خرداد ادامه دارد.

اما داوطلبانی که قصد دارند در آزمون استخدام دبیر و هنرآموز شرکت کنند، چه کتاب‌هایی را باید بخوانند؟

منابع آزمون حیطه عمومی:

1- معارف و اندیشه‌های اسلامی و انقلابی (طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن (بخش اول: ایمان) نویسنده: سید علی خامنه‌ای، انتشارات: صهبا / همرزمان حسین (ع)، نویسنده: سیدعلی خامنه‌ای، انتشارات: انتشارات انقلاب اسلامی).

2- تاریخ و فرهنگ تمدن (خدمات متقابل ایران و اسلام نویسنده: شهید مرتضی مطهری انتشارات صدرا/ مروری بر دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی ایران/ کتاب توسعه و مبانی تمدن غرب نویسنده: سید مرتضی آوینی)

3- تعلیم و تربیت اسلامی (مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی- عمومی جمهوری اسلامی (بخش دوم مبانی، قسمت‌های: چیستی، چرایی و چگونگی تربیت رسمی-عمومی/ کتاب تعلیم و تربیت در اسلام نویسنده شهید مرتضی مطهری)

4- دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران/ وصیت‌نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی(ره)/ بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی)

5- توانایی‌های عمومی ذهنی

تذکر1: سؤالات معارف اسلامی مربوط به پیروان سایر مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی) مطابق تعالیم و احکام فقهی آنان طراحی خواهد شد.

تذکر2: اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سؤالات معارف اسلامی معاف بوده و در محاسبه نمره کل عمومی (که حیطه عمومی نامیده می‌شود)، این درس لحاظ نخواهد شد، ولی چنانچه داوطلب اقلیت دینی به سؤالات معارف اسلامی پاسخ دهد، این درس با تأثیر مثبت در محاسبه نمره کل عمومی لحاظ خواهد شد. در واقع دو نمره کل عمومی، یک نمره کل با لحاظ نمره خام درس مذکور و یک نمره کل بدون لحاظ نمره خام درس مذکور، محاسبه و نمره کل بالاتر ملاک قرار خواهد گرفت.

منابع آزمون حیطه تخصصی:

1) اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش (سیاست‌های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش/ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی- مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی/ آیین‌نامه اجرایی مدارس، مصوب سال 1400 شورای عالی آموزش و پرورش)

2) روش‌ها و فنون تدریس (با تأکید بر محورهای: مبانی نظری تدریس و یادگیری؛ مدیریت و طراحی فعالیت‌های آموزشی؛ اصول و شیوه‌های مدیریت کلاس درس؛ مهارت‌های خلق موقعیت و فرصت‌های یادگیری؛ آشنایی با روش‌های تدریس مبتنی بر شناخت‌گرایی و سازنده‌گرایی با رویکرد تحولی؛ راهبردهای یاددهی و یادگیری؛ مهارت‌های اساسی مورد نیاز معلم پیش از تدریس، حین تدریس؛ پس از تدریس؛ مدل‌ها و الگوهای تدریس)

تذکر: در شغل تربیت بدنی به جای روش‌ها و فنون تدریس ماده امتحانی حیطه اختصاصی، روش تدریس تربیت بدنی خواهد بود. (منبع امتحانی کتاب راهنمای معلم تربیت بدنی دوره متوسطه اول و دوم است)

3) روانشناسی تربیتی (با تأکید بر محورهای: کاربرد نظریه‌های یادگیری در کلاس؛ کاربرد نظریه‌های هوش، تفکر، خلاقیت و استعداد در کلاس؛ کاربرد نظریه‌های انگیزش و هیجان در آموزش؛ کاربرد نظریه‌های تحولی در آموزش؛ شناخت تفاوت‌های فردی در یادگیری؛ تعاریف مفاهیم و اصطلاحات مرتبط/کتاب مسؤولیت و سازندگی، نویسنده: علی صفایی حائری فصل‌های 2-3-4-10)

4) سنجش و اندازه‌گیری پیشرفت تحصیلی (با تأکید بر محور: تعریف مفاهیم و اصطلاحات مرتبط، سنجش مشاهده‌ای؛ سنجش عملکردی، سنجش عاطفی؛ سنجش رفتاری، سنجش تکوینی؛ پوشه کار)

منابع آزمون حیطه تخصصی:

1) کتاب معلم فرهنگ و هنر پایه هفتم/کد کتاب: 81

2) راهنمای معلم فرهنگ و هنر/کد کتاب: 99

3) مبانی هنرهای تجسمی (1و2)

4) نقاشی ایرانی از دیرباز تا امروز

5) هنر و تمدن اسلامی

منابع آزمون:

1) کتاب معلم مطالعات اجتماعی پایه هفتم/کد کتاب: 78

2) مطالعات اجتماعی/کد کتاب: 86/1

3) راهنمای معلم مطالعات اجتماعی/کد کتاب: 97

4) راهنمای معلم جغرافیای ایران/کد کتاب: 110387

5) راهنمای ّ معلم تاریخ (2)/کد کتاب: 111385

6) راهنمای ّ معلم تاریخ (3) ایران و جهانِ معاصر/کد کتاب: 112385

7) جهاد تبیین در اندیشه آیت‌االله خامنه‌ای/ انتشارات انقلاب اسلامی 8) روش نظاممند تحلیل سیاسی آیت‌االله خامنه‌ای / انتشارات انقلاب اسلامی

1) راهنمای معلم فارسی (1)/کد کتاب: 110368

2) راهنمای معلم نگارش/1کد کتاب: 110371

3) علوم و فنون ادبی (1)/کد کتاب: 110374

4) راهنمای معلم فارسی(2)/کد کتاب: 111366

5) راهنمای معلم نگارش/2کد کتاب: 111371

6) راهنمای معلم علوم و فنون ادبی (2)/کد کتاب: 111374

7) راهنمای معلم فارسی(3)/کد کتاب: 112366

8) راهنمای معلم نگارش(3)/کد کتاب: 112371

9) راهنمای معلم علوم و فنون ادبی(3)/کد کتاب: 112374

10) راهنمای معلم فارسی/کد کتاب: 75

11) فارسی پایه هفتم(سال اول دوره اول متوسطه)/کد کتاب: 101

12) آموزش مهارت‌های نوشتاری (نگارش و انشا) پایه هفتم/کد کتاب: 101/1

13) کتاب معلم آموزش مهارت‌های نوشتاری (نگارش و انشا)/کد کتاب: 81/7

14) راهنمای معلم فارسی/کد کتاب: 82

15) کتاب معلم (راهنمای تدریس) فارسی پایه نهم دوره اول متوسطه/کد کتاب: 88

16) راهنمای معلم آموزش مهارت‌های نوشتاری(نگارش و انشا)/کد کتاب: 8

1) کتاب معلم علوم تجربی پایه هفتم/کد کتاب: 77

2) کتاب معلم علوم تجربی پایه هشتم/کد کتاب: 84

3) کتاب معلم علوم تجربی/کد کتاب: 90

4) راهنمای معلم شیمی/1کد کتاب: 110372

5) راهنمای معلم آزمایشگاه علوم تجربی(1)/کد کتاب: 110377

6) راهنمای معلم شیمی(2)/کد کتاب: 111372 راهنمای معلم آزمایشگاه علوم تجربی(2)/کد کتاب: 111377

7) راهنمای تدریس شیمی (3)/کد کتاب: 112372

منابع آزمون:

1) کتاب معلم علوم تجربی پایه هفتم/کد کتاب: 77

2) کتاب معلم علوم تجربی پایه هشتم/کد کتاب: 84

3) کتاب معلم علوم تجربی/کد کتاب: 90

4) راهنمای معلم فیزیک /1کد کتاب: 110375

5) راهنمای معلم آزمایشگاه علوم تجربی(1)/کد کتاب: 110377

6) راهنمای معلم فیزیک /2کد کتاب: 111375

7) راهنمای معلم فیزیک(2)/کد کتاب: 111375

8) راهنمای معلم آزمایشگاه علوم تجربی(2)/کد کتاب: 111377

9) راهنمای معلم فیزیک(3)/کد کتاب: 112375

منابع آزمون:

1) کتاب معلم علوم تجربی پایه هفتم/کد کتاب: 77

2) کتاب معلم علوم تجربی پایه هشتم/کد کتاب: 84

3) کتاب معلم علوم تجربی/کد کتاب: 90

4) راهنمای معلم زیست شناسی (1)/کد کتاب: 110361

5) راهنمای معلم آزمایشگاه علوم تجربی(1)/کد کتاب: 110377

6) راهنمای معلم زیست شناسی/2کد کتاب: 111361

7) راهنمای معلم آزمایشگاه علوم تجربی(2)/کد کتاب: 111377

8) راهنمای معلم انسان و محیط زیست/کد کتاب: 111386

9) راهنمای معلم زیست شناسی(3)/کد کتاب: 112361

منابع آزمون:

1) عربی زبان قرآن (1)/کد کتاب: 110369

2) راهنمای معلم عربی، زبان قرآن(2)/کد کتاب: 111369

3) راهنمای معلم عربی، زبان قرآن/2کد کتاب: 111380

4) راهنمای معلم عربی، زبان قرآن/3کد کتاب: 112369

5) راهنمای معلم عربی، زبان قرآن/3کد کتاب: 112380

6) راهنمای معلم عربی، زبان قرآن (هفتم)/کد کتاب: 7781

7) کتاب معلم عربی پایه هفتم(اول متوسطه اول)/کد کتاب: 81/2

8) کتاب معلم عربی پایه هشتم/کد کتاب: 87

9) راهنمای معلم عربی، زبان قرآن (هشتم)/کد کتاب: 8781

10) کتاب معلم عربی پایه نهم/کد کتاب: 93

11) راهنمای معلم عربی، زبان قرآن (نهم)/کد کتاب: 9781

منابع آزمون:

1) راهنمای معلم دین و زندگی (1)/کد کتاب: 110378

2) راهنمای معلم منطق/کد کتاب: 110379

3) راهنمای معلم فلسفه/1کد کتاب: 111383

4) راهنمای معلم دین و زندگی (3)/کد کتاب: 112378

5) راهنمای معلم فلسفه (2)/کد کتاب: 112383

6) منشور حکومت علوی آیت‌االله خامنه‌ای/انتشارات انقلاب اسلامی

منابع آزمون:

1) کتاب معلم (راهنمای تدریس) ریاضی و آمار (1)/کد کتاب: 110363

2) راهنمای معلم ریاضی (1)/کد کتاب: 110364

3) کتاب معلم هندسه (1)/کد کتاب: 110365

4) راهنمای معلم ریاضی و آمار(2)/کد کتاب: 111363

5) راهنمای تدریس ریاضی (2)/کد کتاب: 111364

6) راهنمای معلم هندسه(2)/کد کتاب: 111365

7) راهنمای معلم حسابان /1کد کتاب: 111381

8) راهنمای معلم آمار و احتمال/کد کتاب: 111382

9) راهنمای معلم ریاضیات گسسته/کد کتاب: 112362

10) راهنمای معلم ریاضی و آمار/3کد کتاب: 112363

11) راهنمای معلم ریاضی(3)/کد کتاب: 112364

12) راهنمای معلم هندسه /3کد کتاب: 112365

13) راهنمای معلم حسابان(2)/کد کتاب: 112381

14) ریاضی پایه هفتم (سال اول دوره اول متوسطه)/کد کتاب: 705

15) کتاب معلم ریاضی نهم دوره اول متوسطه/کد کتاب: 89

منابع آزمون:

1) راهنمای معلم انگلیسی/کد کتاب: 111360

2) راهنمای معلم انگلیسی /3کد کتاب: 112360

3) کتاب معلم (راهنمای تدریس) انگلیسی/کد کتاب: 79

4) کتاب معلم (راهنمای تدریس) انگلیسی/کد کتاب: 85

5) کتاب معلم (راهنمای تدریس) انگلیسی /کد کتاب: 91

منابع آزمون:

1) کارو فناوری پایه هفتم/کد کتاب: 717

2) آموزش گام به گام زبان برنامه نویسی پایتون

3) دانش فنی پایه رشته‌های امور دامی/صنایع چوب و مبلمان/الکترونیک/ شبکه و نرم‌افزار رایانه/ تأسیسات مکانیکی و مکانیک خودرو شاخه فنی وحرفه‌ای پایه دهم

منابع آزمون:

1) راهنمای معلم تربیت بدنی و سلامت پایه‌های هفتم، هشتم و نهم دوره اول متوسطه- کد 81/6

2) راهنمای معلم تربیت بدنی و سلامت پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم دوره دوم متوسطه – 110367

1) کلیه مواد امتحان مشترک فراگیر(کتبی) حیطه عمومی، اختصاصی و تخصصی به صورت چهارگزینه‌ای با ضریب یک (1) هستند.

2) تعداد سؤالات امتحان حیطه عمومی 100 سؤال خواهد بود که به صورت چهارگزینه‌ای و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد.

3) سؤالات حیطه‌های اختصاصی و تخصصی در امتحان مشترک فراگیر (آزمون کتبی) و به صورت چهارگزینه‌ای با احتساب یک سوم نمره منفی به ترتیب 60 (برای حیطه اختصاصی) و 50 تا 75 (برای حیطه تخصصی) خواهد بود.

پایان پیام/

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *