کلیشه شکم و موشک؛ هزینه نظامی ایران چقدر است؟

کلیشه شکم و موشک؛ هزینه نظامی ایران چقدر است؟

هزینه برنامه موشکی، منطقه‌ای، حقوق پرسنل نیروهای مسلح، حفاظت از مرزها، حفظ امنیت شهر و روستا، تجهیزات نظامی و … همگی از بودجه ۶.۸ میلیارد دلاری تامین می‌شود. کل بودجه نظامی ایران در سال ۲۰۲۲ تنها معادل ۲.۶ درصد کل حجم اقتصاد کشورمان بود.

کلیشه شکم و موشک؛ هزینه نظامی ایران چقدر است؟

فارس پلاس؛ روایت روز – موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (SIPRI) در آخرین گزارش سالیانه خود (آپریل ۲۰۲۳) آماری از هزینه نظامی کشورهای جهان را مکتوب کرده است. () میزان هزینه نظامی سال ۲۰۲۲ کشورهای جهان ۲.۲۴ تریلیون دلار بود. این عدد بالاترین رقم در تاریخ جهان است. روند هزینه نظامی پس از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ نزولی بود اما سیر این روند پس از لشکرکشی آمریکا به همسایه شرقی و غربی ایران در سال ۲۰۰۱ تاکنون صعودی شد.


روند صعودی هزینه نظامی جهان به تفکیک ۵ قاره | بازه زمانی: ۱۹۹۰ – ۲۰۲۲ میلادی
منبع: SIPRI

بیشترین هزینه نظامی جهان متعلق به کدام کشورهاست؟

آمریکا، چین، روسیه، هند و عربستان سعودی دارنده بالاترین بودجه نظامی جهان در سال ۲۰۲۲ بودند. بودجه نظامی آمریکا در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۸۷۷ میلیارد دلار بود و قریب به ۴۰% مجموع هزینه نظامی جهان را به خود اختصاص داد. چین ۱۳ %، روسیه ۳.۹%، هندوستان ۳.۶ % و عربستان سعودی ۳.۳ % از کل هزینه نظامی جهان را انجام دادند. بیش از ۶۳% کل هزینه نظامی جهان در سال ۲۰۲۲ متعلق به این پنج کشور است.

بودجه نظامی آمریکا از مجموع بودجه نظامی ۹ کشور بعدی خود در جهان یعنی چین (۲۹۲ میلیارد دلار)، روسیه (۸۶.۴ میلیارد دلار)، هند (۸۱.۴ میلیارد دلار)، عربستان سعودی (۷۵ میلیارد دلار)، انگلیس (۶۸.۵ میلیارد دلار)، آلمان (۵۵.۸ میلیارد دلار)، فرانسه (۵۳.۶ میلیارد دلار)، کره جنوبی (۴۶.۴ میلیارد دلار) و ژاپن (۴۶ میلیارد دلار) بیشتر است.

اوکراین (۴۴ میلیارد دلار)، ایتالیا (۳۳.۵ میلیارد دلار)، استرالیا (۳۲.۳ میلیارد دلار)، کانادا (۲۶.۹ میلیارد دلار) و رژیم صهیونیستی (۲۳.۴ میلیارد دلار) در رده یازده تا پانزدهم کشورهای دارای بیشترین هزینه نظامی در سال ۲۰۲۲ هستند.

در مجموع ۸۲% کل هزینه نظامی جهان معادل ۱۸۴۲ میلیارد دلار متعلق به این چهارده کشور و رژیم صهیونیستی است.


چهل کشور دارنده بالاترین هزینه نظامی جهان
منبع: SIPRI

هزینه نظامی ایران و همسایگان در سال ۲۰۲۲ چقدر است؟

عربستان سعودی ۷۵ میلیارد دلار هزینه نظامی کرده که از این حیث پنجمین بودجه نظامی در جهان و بالاترین هزینه نظامی در منطقه غرب آسیاست. عربستان ۳۵ میلیون نفر جمعیت دارد. این هزینه معادل ۷.۴% از کل حجم اقتصاد سعودی است.

پنج کشور آمریکا، چین، روسیه، هند و عربستان سعودی دارای بالاترین بودجه نظامی در جهان هستند. این پنج کشور بیش از ۶۳% کل هزینه نظامی جهان را در سال ۲۰۲۲ انجام دادند.

رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۲۳.۴ میلیارد دلار هزینه نظامی کرده که از این حیث پانزدهمین بودجه نظامی جهان و دومین در منطقه غرب آسیاست. رژیم صهیونیستی در مجموع ۹ میلیون نفر جمعیت دارد. این رژیم بزرگترین دشمن ایران در منطقه است.

وسعت قلمرو رژیم به اندازه استان زنجان است. کل جمعیت صهیونیست‌ها نیز به اندازه استان تهران نیست.

قطر بالغ بر ۱۵.۴ میلیارد دلار هزینه نظامی کرده که از این حیث بیستمین بودجه نظامی در جهان و سومین در منطقه غرب آسیاست. قطر در مجموع ۲.۷ میلیون نفر جمعیت دارد. این کشور همسایه جنوبی ایران است. این هزینه معادل ۷% از کل حجم اقتصادی قطر است. مساحت قطر از استان تهران کمتر و هم اندازه استان قم است.

ترکیه بالغ بر ۱۰.۴ میلیارد دلار هزینه نظامی کرده که از این حیث، بیست و سومین بودجه نظامی در جهان و چهارمین در منطقه غرب آسیاست. ترکیه در مجموع ۸۵ میلیون نفر جمعیت دارد. این کشور در سال ۲۰۲۱ در رده هفدهم بالاترین هزینه نظامی جهان بود.


هفت کشور دارنده بالاترین بودجه نظامی جهان نسبت به حجم اقتصاد داخلی پیرامون ایران هستند!
۱۰کشور اول جهان: اوکراین، عربستان، قطر، توگو، عمان، جردن، الجزایر، آذربایجان، کویت و رژیم صهیونیستی
منبع: SIPRI

پاکستان در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۱۰.۳ میلیارد دلار هزینه نظامی کرده که از این حیث، بیست و چهارمین بودجه نظامی در جهان است. پاکستان در مجموع ۲۳۱ میلیون نفر جمعیت دارد. این کشور همسایه جنوبی شرقی ایران است.

هفت کشور از ۱۰ کشور دارنده بالاترین بودجه نظامی جهان نسبت به حجم اقتصاد داخلی پیرامون ایران هستند!

کویت در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۸.۲ میلیارد دلار هزینه نظامی کرده که از این حیث، سی‌امین بودجه نظامی در جهان و پنجم در منطقه غرب آسیاست.

کویت در مجموع ۴.۲ میلیون نفر جمعیت دارد. این کشور همسایه جنوبی غربی ایران است. مجموع مساحت کویت از مساحت استان اردبیل کمتر است!

با استناد به آمار موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (SIPRI)، کل بودجه نظامی ایران در سال ۲۰۲۲ معادل ۶.۸ میلیارد دلار بود که از این حیث، ۳۴امین بودجه نظامی جهان و ششم در منطقه غرب آسیاست.


مقایسه بودجه نظامی ایران (سبز)، عربستان (قرمز) و رژیم صهیونیستی (آبی) از ۲۰۰۱ – ۲۰۲۱
منبع: بانک جهانی

چهار نکته درباره بودجه نظامی ایران وجود دارد:

۱: در شعاع ۲۰۰۰ کیلومتری کشورمان، بودجه نظامی هند، چین، روسیه، رژیم صهیونیستی و پاکستان به عنوان دارندگان تسلیحات اتمی از ایران بیشتر است. بودجه نظامی عربستان، قطر، ترکیه و کویت نیز به عنوان کشورهای تحت الحمایه ارتش آمریکا در سال ۲۰۲۲ بالاتر از ایران بود. مضاف بر این، کلکسیونی از گروه‌های تروریستی در منطقه جنوب شرقی و شمالغربی وجود دارد که به دنبال تجزیه و ناامنی مناطق مرزی ایران هستند. فرماندهان نیروهای مسلح کشورمان با این شرایط پیرامونی و بودجه‌ای توانستند امنیت کشور را در این منطقه ملتهب حفظ کنند. امنیتی که تا فقدان آن حس نشود، ارزش آن درک نمی‌شود.

۲: هزینه برنامه موشکی، منطقه‌ای، حقوق پرسنل نیروهای مسلح، حفاظت از مرزها، حفظ امنیت شهر و روستا، تجهیزات نظامی و … همگی از این بودجه ۶.۸ میلیارد دلاری تامین می‌شود. کل بودجه نظامی ایران در سال ۲۰۲۲ تنها معادل ۲.۶% کل حجم اقتصاد کشورمان بود.

۳: هربار ایران ماهواره‌ای به فضا می‌فرستد یا دستاوردی نظیر موشک هایپرسونیک فتاح را رونمایی می‌کند، معاندین و بعضاً افراد ناآگاه یک جمله کلیشه به زبان و قلم می‌آورند که: «پول موشک را خرج فقرا کنید.»

بودجه بهداشت و درمان بین ۷ تا ۸ درصد کل اقتصاد کشور (سه برابر بودجه نظامی) است. وظیفه نهادهای بهداشت و درمان حفاظت از ۹۰ میلیون نفر در مقابل ویروس و سرطان و غیره است. وظیفه نهادهای نظامی نیز حفاظت از ۹۰ میلیون نفر در مقابل ناتو، ارتش‌های تکفیری مستقر در نقاط مختلف غرب آسیا و مقابله با گروه‌های چریکی-تروریستی مستقر در کشورهای همسایه است. اینکه برخی بگویند پول موشک را به فقرا بدهیم مثل این است که بگوییم پول واکسن کرونا را به فقرا بدهیم! بدون واکسن، ویروس به تمام بدن‌ها رسوخ می‌کند. بدون موشک نیز ارتش‌های بیگانه به پیکره ایران تجاوز می‌کنند.

۴: ارتش آمریکا طراح دوگانه شکم – موشک است. سند آشکار آن اظهارات ژنرال مکنزی است که در واکنش به برنامه پهپادی-موشکی ایران در سال ۱۴۰۰ گفته بود که ایران به مردم گرسنگی می‌دهد تا موشک و پهپاد بسازد. مکنزی ارزش موشک و پهپاد را می‌دانست و به همین دلیل درصدد آلوده کردن ذهن ایرانی‌های تحت تحریم آمریکا بود. شخص مکنزی پیش از این اذعان کرده بود که آمریکا برای اولین بار از زمان جنگ کره، برتری هوایی خود را به دلیل پهپادهای ایران در منطقه عملیاتی از دست داده است.

ارتش قاجار در زمان خود تسلیحات بازدارنده نداشت که ایران به اشغال ارتش تزار روس و انگلیس در آمد. ارتش پهلوی در زمان خود تسلیحات بازدارنده نداشت که به اشغال ارتش شوروی، انگلیس و آمریکا در آمد. اکنون آمریکا و جریان سمپات او با این پروپاگاندا درصدد هستند جمهوری اسلامی را خلع سلاح کنند تا ایران نظیر دوران قاجار و پهلوی لقمه‌ راحتی برای ارتش مهاجم باشد. این تسلیحات بازدارنده است که مانع توطئه قطع خطوط ارتباطی ایران با اروپای شرقی شد. اگر جمهوری اسلامی فاقد تسلیحات بازدارنده بود، راه ارتباطی زمینی ایران به اروپا همچون دوران قاجار و پهلوی در انحصار اراده حاکمان آنکارا می‌ماند.

[1]:iranintl.com/en/20211210326596

پایان پیام/.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *