۴ پرده از شکست‌های اطلاعاتی اسرائیل در جنگ غزه

۴ پرده از شکست‌های اطلاعاتی اسرائیل در جنگ غزه

تنها چیزی که در شرایط کنونی، نتانیاهو و دولتش را سرپا نگه داشته، مانورهای گسترده تبلیغاتی در اراضی اشغالی با محوریت این مساله است که اکنون که اسرائیل دچار بحران شده، باید همگی در اراضی اشغالی متحد باشند.

۴ پرده از شکست‌های اطلاعاتی اسرائیل در جنگ غزه

فارس پلاس؛ دیگر رسانه‌ها – جهان نیوز نوشت: بیش از یک ماه از اجرای پیروزمندانه عملیات طوفان الاقصی در عمق اراضی اشغالی توسط جنبش مقاومت اسلامی فسلطین(حماس) و متعاقبا، آغاز کارزار نظامی وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه می گذرد. بر کسی پوشیده نیست که عملیات طوفان الاقصی با وارد کردنِ ضربات سنگین در ابعاد مختلف به رژیم صهیونیستی، سلسله ای از شکست و ناکامی ها را به صهیونیست ها تحمیل کرده و حتی بسیاری از ناظران و تحلیلگران غربی را واداشته تا به این نکته اشاره کنند که اسرائیلِ پس از عملیات هفتم اکتبر، هیچگاه شبیه به اسرائیلِ قبل از آن نخواهد بود.

اساسا اینطور به نظر می رسد که درک ضربات سنگین و عمیق عملیات طوفان الاقصی توسط صهیونیست ها بوده که آن ها را واداشته خشم شدید خود را با قتل و عام و کشتار گسترده مردم ساکن در نوار غزه نشان دهند. در این راستا، آمارهای رسمی وزارت بهداشت فلسطین حاکی از این هستند که تاکنون بیش از 11 هزار غیرنظامی فلسطینی در جریان حملات گسترده ژزیم اشغالگر قدس به نوار غزه، به شهادت رسیده اند. نکته قابل تامل اینکه بیش از 7 هزار نفر از شهدای حملات صهیونیست ها به نوار غزه را نیز زنان و کودکان تشکیل می دهد.

با این همه، رژیم صهیونیستی در عرصه میدانیِ جنگ غزه، همزمان با آغاز جنگ زمینی خود علیه منطقه مذکور در روزهای گذشته، با شکست های قابل توجه اطلاعاتی رو به رو شده است. شکست هایی که سبب شده اند بسیاری از ارزیابی های صهیونیست ها قبل از حمله به نوار غزه، دستخوش تغییر شوند و ناظران و تحلیلگران، از حاکم شدن معادلات جدید در این رابطه برای آن ها خبر دهند. معادلاتی که عملا جنگ غزه را به یک کابوس تمام عیار برای رژیم صهیوستی تبدیل کرده اند.

در این زمینه به طور خاص می توان به 4 شکست و ناکامی اطلاعاتی بزرگ رژیم صهیونیستی در قالب میدان های جنگ زمینی این رژیم علیه نوار غزه اشاره کرد.

یک: بحران در یگان زرهی ارتش اسرائیل

صهیونیست ها قلب از حمله زمینی خود به نوار غزه، مانور گسترده ای را در رابطه با قدرت یگان زرهی خود در چهارچوب حمله به نوار غزه انجام می دادند. ارتش رژیم اشغالگر قدس حتی در ویدئویی که توسط آن منتشر شد و از آغاز حمله زمینی این رژیم به نوار غزه خبر می داد نیز ستونِ تانک ها و خودروهای زرهی خود را به نمایش گذاشت. با این حال، با گذشت زمان، این بخش که صهیونیست ها آن را به مثابه نقطه قوت خود در نظر می‌گرفتند، اکنون به یک نقطه ضعف جدی برای آن ها تبدیل شده که عملا آبروی آن ها را در عرصه بین المللی برده است. بر اساس آنچه آمارهای رسمی مورد اشاره قرار داده اند، تاکنون بیش از 160 تانک و خودروی زرهی ارتش اسرائیل در بحبوحه حمله زمینی این رژیم به نوار غزه نابود شده است.

گروه های مقاومت فلسطینی جهت انهدام یگان زرهی ارتش رژیم اشغالگر قدس در حمله به نوار غزه، از راکت‌های یاسین استفاده می کنند که هزینه تولید آن ها نهایتا 500 دلار است. این در حالی است که تانک های مرکاوا ارتش اسرائیل قیمتی بالغ بر 4 میلیون دلار دارند. البته که آسیب پذیری جدی ارتش اسرائیل در مواجهه با راکت‌های یاسین، مورد اذعان و اعتراف شماری از مقام ها و کارشناسان نظامی اسرائیلی نیز قرار گرفته است. در این راستا، به دلیلِ شدت آسیب های وارده به ارتش اسرائیل در حوزه مذکور، مقام های رژیم صهیونیستی از اراده خود جهت روانه کردن تانک های قدیمی‌شان به میدان های جنگ غزه خبر داده اند.

موضوعی که خود حاکی از ضربه سنگین مقاومت فلسطین به قدرت زرهی متصور و خیالی صهیونیست ها است. نکته مهم در این رابطه این است که اساسا رژیم صهیونیستی و نهادهای اطلاعاتی آن قبل از حمله به نوار غزه، به هیچ عنوان پیش بینی این موضوع را نمی کردند و عملا در تله مقاومت فلسطین گرفتار شدند.

دو: جنگ شش روزه یا یک ساله؟

صهیونیست ها سال هاست که به ارتش و نهادهای اطلاعاتی خود می بالند و آن ها را در سطح و کلاس جهانی، بی همتا ارزیابی می کنند. در این رابطه آن ها بعضا به این نکته اشاره می کردند که ارتش اسرائیل توانسته ظرف 6 روز در جریان جنگ سال 1967 اعراب و اسرائیل، چندین کشور عربی را شکست دهد و کارایی خود را به بهترین وجه ممکن به نمایش بگذارد.

اساسا ادعاهایی از این نوع نیز سبب شدند تا صهیونیست ها سال ها اسطوره شکست ناپذیری ارتش خود را مطرح کنند و با محوریت آن، مانورهای گسترده ای را بدهند. با این حال، برخی چهره های نظامی و امنیتی و البته رسانه‌های غربی که به مقام های ارشد اسرائیل نزدیک هستند، به تازگی و در مواجهه با واقعیت های میدانی جنگ غزه اذعان دارند که حماس قدرتمند تر از این حرف هاست و جنگ غزه شاید حتی تا یک سال هم طول بکشد.

در واقع، ارتش اسرائیل که زمانی خود را در موقعیتی می دید که ظرف شش روز می تواند با چندین کشور عربی جنگ کند و در نهایت هم آن ها را شکست دهد، اکنون در مواجهه با یک جنبش در نوار غزه که سال هاست با انواع محاصره و تحریم رو به رو است، دچار شوک شده و خود را در حد و اندازه ای نمی بیند که بتواند گروه های مقاومت فلسطینی را به این سادگی ها از پای بیندازد.

معادله ای که جدای از اینکه قدرت جریان مقاومت فلسطین را به نمایش می گذارد، در عین حال، تحلیل‌های سطحی صهیونیست ها و ناکامی آن ها در رصد دقیق قدرتِ گروه‌های مقاومت فلسطینی، و به طور خاص ضعف نهادهای اطلاعاتی و جاسوسی آن ها را نیز به نمایش می گذارد.

سه: رژیم صهیونیستی و دست‌کم گرفتن تونل های حماس

نشریه هارتص رژیم صهیونیستی اخیرا درمقاله ای که در آن به گفته های شماری از کارشناسان نظامی نیز استناد شده، به طور خاص به این مساله اشاره کرده که نتانیاهو و نهادهای اطلاعاتی اسرئیلی، درکی سطحی از تونل های زیرزمینی جنبش حماس داشته اند و تازه اکنون که وارد میدان های جنگ غزه شده اند، درک کرده اند که ماهیت این تونل ها به مراتب پیشرفته تر از آن چیزی است که آن ها پیشتر فکر می کردند.

معادله ای که باز هم ناکارآمدی نهادهای اطلاعاتی رژیم صهیونیستی را به آن ها گوشزد می کند و انتظار می رود در روزهای آتی، حامل ضربات سنگین و مهلک میدانی علیه دشمن صهیونیست باشد. اگرچه تا به همین جایِ کار هم، گرفتار شدن های مکرر نظامیان صهیونیست در کمین نیروهای مقاومت، خود نمودی عینی از این مساله است که اساسا صهیونیست ها درک درستی از قدرت جریان مقاومت و به ویژه ماهیت راهبردی تونل های زیرزمینی آن ندارند.

چهار: شکاف میان مقام های نظامی-امنیتی و سیاسی صهیونیست ها

تنها چیزی که در شرایط کنونی، نتانیاهو و دولتش را سرپا نگه داشته، مانورهای گسترده تبلیغاتی در اراضی اشغالی با محوریت این مساله است که اکنون که اسرائیل دچار بحران شده، باید همگی در اراضی اشغالی متحد باشند. این در حالی است که حتی این مساله نیز نتوانسته بر شکاف ها و اختلافات میان شهروندان ساکن در اراضی اشغالی و مقام های ارشد نظامی و سیاسی این رژیم و مخصوصا اختلاف نظرها میان مقام های نظامی-اطلاعاتی، و رهبران سیاسی صهیونیست ها پایان دهد.

در این راستا، در روزهای گذشته و همزمان با تشدید فشارها علیه نتانیاهو، شاهد آن بودیم که نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در یک توئیت‌زنی معنادار، به این نکته اشاره کرد که نه وی و نه هیچکدام از اعضای کابینه دولت او، قبل از عملیات هفتم اکتبر، از سوی مقام های نظامی و اطلاعاتی اسرائیل هشداری را مبنی بر اینکه حماس در آستانه انجام یک عملیات بزرگ علیه اسرائیل است، دریافت نکرده بودند. در واقع، نتانیاهو با توئیتِ اخیر خود سعی داشته تا این پیام را منتقل کند که مقصر عملیات هفتم اکتبر، تنها او نیست و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل نیز باید بازخواست شوند. با این حال، پس از انتشار این توئیت، به قدری به نتانیاهو حمله شد که وی مجبور شد توئیتش را ظرف 24 ساعت پاک کند.

حال اینطور به نظر می رسد که هنوز هم جوی متشنج در روابط نتانیاهو با مقام های اطلاعاتی و نظامی رژیم اشغالگر قدس برقرار است. دلیل این موضوع نیز روشن است زیرا از یک سو، ژنرال های ارشد اسرائیلی، نتانیاهو را عامل اصلی رساندنِ رژیم صهیونیستی به وضعیعت بحرانی کنونی آن می دانند و در سوی دیگر، نتانیاهو نیز مقام‌های نظامی و امنیتی اسرائیل را عامل اصلی آنچه که بسیاری پایان یافتن حیات سیاسی وی می خوانند، ارزیابی می کند.

معادله ای که در کلیت خود، تاثیرات منفی را بر انسجام نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در قالب حمله زمینی به نوار غزه و کلیت جنگ افروزی علیه این منطقه نشان داده و می دهد.

پایان پیام/غ

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *